ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น ::  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด :: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล  จปฐ.ไปใช้ประโยชน์  ปี  2558  ตำบลนำร่องด้านสวัสดิการสังคม :: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลนำร่องด้านสวัสดิการสังคม  ปี  2557   
   
 
ค้นภายใน web GooGle  
     
 
 
   
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 


ชื่อ : นายจรูญ คำผาง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็นชื่อ : นายทรงฤทธิ์ พรหมศักดิ์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็นชื่อ : นายจำรูญ นาแพง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็นชื่อ : นายสุริยา สมพงษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น 
 
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.